Hugo Kosterka
Datum narození
09.04.1867
Datum úmrtí
31.05.1956
Životopis
Narozen ve Valašském Meziříčí, zemřel v Praze. V rodišti vystudoval gymnázium (1886), v Praze právnickou fakultu (1890), poté se stal poštovním úředníkem. Své rozsáhlé jazykové znalosti prohluboval častým cestováním po různých evropských zemích, zejména po Skandinávii; z toho zvlášť důležité byly cesty do Dánska a Švédska (1897–1898), kde navázal styk s řadou spisovatelů, jejichž díla překládal. Byl jedním ze zakladatelů Moderní revue, spolupracovníkem Sokolovy Vzdělávací bibliotéky, působil řadu let aktivně v literárním odboru Umělecké besedy a v Kruhu českých spisovatelů, do Ottova Slovníku naučného psal hesla o skandinávských spisovatelích. Po roce 1918 byl jmenován vrchním účetním radou ministerstva pošt. Po odchodu do penze (1929) se věnoval výhradně překladatelské činnosti.
Textové a hudební úpravy
Sýček premiéra SEZONA 1898/1899 - Překlad
Na moři premiéra SEZONA 1927/1928 - Překlad