Josef Kostohryz
Datum narození
25.12.1907
Datum úmrtí
24.05.1987
Životopis
Narozen v Křenovicích u Bechyně, zemřel v Praze. V roce 1927 maturoval na reálce v Praze. Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (filozofie, čeština, francouzština) učil v letech 1934-1936 češtinu na Ústavu pro východní Evropu v Římě a v 1936 současně i v Orientálním ústavu v Neapoli. 1936-1937 a 1938-1945 učil na reálném gymnáziu v Praze, 1937-1938 na reálce v Českých Budějovicích. 1945-1949 byl úředníkem na ministerstvu informací, 1949-1951 vedoucím administrativy Národní galerie v Praze. V květnu 1951 byl zatčen a po roce odsouzen pro údajnou velezradu na doživotí. V prosinci 1963 byl podmínečně propuštěn, 1968 rehabilitován. Od léta 1964 byl půl roku dokumentátorem Národopisného ústavu při Moravském muzeu v Brně, poté žil v Praze jako překladatel. Překládal z it., fr., angl. a něm. literatury (L.Pirandello, H.de Balzac, V.Hugo, R.Rolland, P.Claudel, A.Huxley, H.Ludwig aj.). Z rozsáhlé básnické tvorby vyšla jen část (Rekviem, Ať zkamení, Jednorožec mizí, Přísný obraz, Eumenidy, Melancholie aj.). Napsal rovněž učebnici Italsky rychle a všude (1941).
Textové a hudební úpravy
Průvan premiéra SEZONA 1941/1942 - Překlad
Lazar premiéra SEZONA 1943/1944 - Překlad