Otakar Kozel - koncertní mistr
Datum narození
28.10.1869
Datum úmrtí
07.08.1941
Životopis
Český houslista, narodil se v Praze, zemřel tamtéž. Studoval pražskou konzervatoř (housle u Ferdinanda Lachnera, 1879–1885), učil se též u Františka Ondříčka a Josefa Maliny. Po absolutoriu se vzdělával v teorii a skladbě u Antonína Bennewitze a Zdeňka Fibicha. Působil jako dobrovolník u hudby polního pluku č. 102 v Praze (od 17 let), potom jako koncertní mistr Městského divadla v Kyjevě (do r. 1897). Jako host hrál pod Kovařovicem v symfonickém orchestru na Národopisné výstavě (1895). Po návratu do Prahy hrál v Národním divadle první housle a brzy se stal ředitelem orchestru (1898) a koncertním mistrem (1902–1908). Na odpočinku se věnoval pedagogické činnosti.