Otakar Kozel - dirigent
Datum narození
31.10.1892
Datum úmrtí
13.04.1940
Životopis
Český dirigent, narodil se v Kyjevě, zemřel v Praze. Učil se v Praze na klavír u E. Náhlíkové, teorii u svého otce, houslisty Otakara Kozla. Po technických studiích byl zaměstnán v Křižíkových závodech, později přešel do státní služby, ale stále se zabýval hudbou. Byl sbormistrem žižkovského Smetany, ve spolku Kovařovic přišel do styku s orchestrem. Vystudoval dirigentské oddělení pražské konzervatoře (1926–1929), hostoval u W. Furtwänglera, B. Waltra, N. Malka, později ještě u A. Wolffa a Gauberta v Paříži. Již za studií na konzervatoři byl dirigentem Studentské filharmonie a založil Opera-Studio.
Inscenátor
Hubička premiéra SEZONA 1922/1923 - Dirigent