Jaroslav Synek
Role
Kudykam (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2009/2010 - Kant
Král Oidipús premiéra SEZONA 2019/2020 - Externisté