František Kožík
Datum narození
16.05.1909
Datum úmrtí
05.04.1997
Životopis
Narozen v Uherském Brodě, zemřel v Praze. Navštěvoval cvičnou školu při učitelském ústavu v Kroměříži (1915–1919), poté reálné gymnázium v Uherském Hradišti (1919–1925) a v Brně (mat. 1927), kde pak studoval na právnické fakultě (JUDr. 1931) a filozofické fakultě (1931–1933). Zároveň byl od 1928 mimořádným posluchačem dramatické konzervatoře (abs. 1931). V letech 1931–1933 byl soudcovským čekatelem, do 1935 tajemníkem Radiojournalu v Brně, po vojenské prezenční službě pracoval 1937–1940 v Čs. rozhlase v Brně a 1941–1951 jako rozhlasový dramaturg v Praze. 1951–1954 byl spisovatelem z povolání, 1954–1955 uměleckým vedoucím Estrádního jednatelství, 1956–1974 dramaturgem Čs. filmu. Zároveň přednášel 1961–1963 na Divadelní fakultě AMU.
Kožíkova tvorba byla velmi mnohostranná; v beletristických dílech se zaměřoval zejména na životopisný román, psal rozhlasové, divadelní a televizní hry, byl básníkem, publicistou, překladatelem, autorem próz pro mládež, filmových scénářů, operních a operetních libret. Pohřben je na Vinohradském hřbitově v Praze (PAS, 53a).
Je autorem titulů
Meluzina (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Pohádka máje premiéra SEZONA 1949/1950 - Autor libreta
Hejtman Šarovec (Divadlo Z. Nejedlého Ústí nad Labem) premiéra SEZONA 1953/1954 - Autor libreta