Václav Rodomil Kramerius
Datum narození
06.05.1792
Datum úmrtí
06.06.1861
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Pokřtěn byl Václav Richard, Rodomil je přijaté vlastenecké jméno. Jako prvorozený syn M. V. Krameria byl určen a vychován pro převzetí nakladatelství Česká expedice. Vzdělán byl doma. V době úmrtí otce 1808 pracoval již jako typograf. Od 1813 působil v redakci Krameriusových c.k. vlastenských novin a zároveň pomáhal matce ve vedení podniku Česká expedice. 1823 byl nucen prodat vydavatelské právo na české noviny a ostatní periodika. Poté pracoval jako korektor a typograf v různých tiskárnách. 1836 odešel z existenčních důvodů do Vídně. 1843 byl policejně vyšetřován pro nedovolený obchod s tiskovinami. 1848 se znovu pokusil obnovit Českou expedici, ale časopisy a noviny, které vydával pod její hlavičkou, byl nucen po porážce revoluce 1849 zastavit. Do konce života se živil jako korektor a spisovatel. Pohřben je spolu se svým otcem v Praze na Olšanských hřbitovech (II, 3, 164).
Textové a hudební úpravy
České vlastenské divadlo premiéra SEZONA 1917/1918 - Překlad