Miloš Václav Kratochvíl
Datum narození
06.01.1904
Datum úmrtí
09.07.1988
Životopis
Narozen ve Vídni, zemřel v Praze. V roce 1923 maturoval na malostranském gymnáziu a po krátkém pobytu na Právnické fakultě studoval historii a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr.1928). 1929-1944 byl zaměstnán jako archivní úředník v Městském archivu hl.m.Prahy, 1944-1945 pracoval jako dramaturg v Nationalfilmu, po osvobození v rozhlasovém odboru na ministerstvu informací. 1947-1950 byl dramaturgem Čs.státního filmu, krátce zaměstnán ve Vojenském historickém ústavu, poté profesorem dramaturgie a scénáristiky na Filmové fakultě AMU. Od 1972 se věnoval jen literární práci. Autor historických povídek, novel, románů i dramat (Bludná pouť; Osamělý rváč; Pochodeň; Mistr Jan; Komediant; Dobrá kočka, která nemlsá; Lásky královské; Evropa tančila valčík aj.), podílel se na psaní filmových scénářů (Jan Hus; Jan Žižka; Proti všem; Kam čert nemůže; Ďáblova past aj.), psal eseje, studie (Hovory o umění aj.), odborné a populárně naučné práce (Základní kámen Národního divadla, Českou minulostí aj.). Byl též spoluautorem několika učebních textů o filmové dramaturgii a scénáristice.
Je autorem titulů
České jaro (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Nepokoření premiéra SEZONA 1960/1961 - Autor libreta
Fotogalerie
Nepokoření - 28.04.1961 J. M. Ouředník, J. Kalaš, J. Stříška, M. V. Kratochvíl
Foto: Jaromír Svoboda
Nepokoření - 28.04.1961 Julius Kalaš, Jaroslav Stříška, Miloš Václav Kratochvíl
Foto: Jaromír Svoboda