František Václav Krejčí
Datum narození
04.10.1867
Datum úmrtí
30.09.1941
Životopis
Narozen v České Třebové, zemřel v Praze. Pocházel z učitelské rodiny, studoval na učitelském ústavu v Hradci Králové (1882-1886). Ve vyšším vzdělání byl samouk. V letech 1886-1895 působil jako učitel v České Třebové, poté odešel do Prahy a stal se novinářem. Pracoval v redakci Českých novin a Pelclových Rozhledů. Členství v sociální demokracii ho přivedlo do deníku Právo lidu a k řadě politických funkcí: 1918-1920 byl členem Národního shromáždění, 1919-1920 vedl poselstvo prezidenta republiky k čs.legiím na Sibiři, 1920-1935 byl senátorem. U příležitosti 70.narozenin dostal čestný doktorát Univerzity Karlovy. Psal povídky a romány (Zlatá hvězda, Síla přeludu, Poslední, Dům v hluboké cestě aj.), divadelní hry (Půlnoc, Jelení skála aj.), monografické studie (Julius Zeyer, Karel Hynek Mácha aj.). Překládal prózu a divadelní hry z němčiny, francouzštiny, švédštiny. Otázce české kulturní orientace v evropském kontextu věnoval spisy České vzdělání a Češství a evropanství. Na počátku 30.let vytvořil libreto k významnému sociálnímu filmu Svítání. Autor pamětí Konec století. Byl předním představitelem kritiky generace devadesátých let a též jedním z tvůrců literárněhistorické esejistiky. Jeho díla jsou vedle děl Masarykových a Chalupného prvními příspěvky k sociologii literatury.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Královna Kristýna premiéra SEZONA 1921/1922 - Překlad
Procitnutí jara premiéra SEZONA 1922/1923 - Překlad
Role
Matiné na oslavu stých narozenin L. N. Tolstého premiéra SEZONA 1928/1929 - Přednes