Miroslav Krejčí
Datum narození
04.11.1891
Datum úmrtí
29.12.1964
Životopis
Český hudební skladatel, narodil se Rychnově nad Kněžnou v hudební rodině. Učil se od 6ti let hře na klavír u E. Veselíka, na varhany a teorii u A. Provazníka v Rychnově. Jeho první skladbičky zapsala matka, když mu byly 4 roky. Po maturitě na klasickém Gymnáziu v rodišti (1910) studoval na Karlově univerzitě přírodopis, zeměpis a hudební vědu (1910/1914). Zároveň byl soukromým žákem Vítězslava Nováka ve skladbě (1911/1913).Působil jako profesor na středních školách, v letech 1943/1953 byl profesorem skladby na konzervatoři. Svůj vztah k přírodě uplatńuje i v názvech svých skladeb ( klavírní Hrst bukvic ježatých, sborová Zoologická zahrádka). Dětem a mládeži věnoval četné sbírky písní a sborů. Zdravé lidové jádro dokazují v jeho skladbách časté intonace lidových písní a husitská tématika, kterou užil i ve své opeře Poslední hejtman. Byl neobyčejně plodný skladatel a ve svém rozsáhlém díle se projevil jako lyrik se zvláštním sklonem k polyfonímu slohu. Pokračovatel tradic svého učitele Vítězslava Nováka.
Je autorem titulů
Léto (Opera)
Textové a hudební úpravy
Léto premiéra SEZONA 1940/1941 - Autor libreta