Eva Kröschlová
Datum narození
13.12.1926
Životopis
Narozena v Praze. Žačka své matky J. Kröschlové a členka její skupiny v letech 1939–1949, v letech 1949–1952 se účastnila kurzů kinetografie, historických tanců a pedagogiky. V roce 1947 pracovala pro Svaz Tanec–Rytmika–Gymnastika. 1948–1949 tančila ve skupině Schola cantorum, 1949–1952 v Divadle hudby a v sezoně 1957/1958 s Novými pěvci madrigalů.
Jako choreografka spolupracovala s profesionálními i amatérskými soubory, např. v sezoně 1948/1949 se Souborem slovanských tanců, v letech 1949–1964 se Souborem J. Fučíka, v letech 1960–1964 s Černým divadlem J. Srnce. Byla spoluautorkou skladeb pro I. a II. celostátní spartakiádu (1955, 1960), od roku 1995 choreografovala mj. pro skupinu historických tanců La Fiamma. Podílela se na více jak šedesáti činoherních inscenacích.
Věnovala se i režii (Staročeské vánoční hry, Středověká poezie). Jako pedagog působila v letech 1947–1949 ve škole své matky a na Lidové škole umění v Litoměřicích, od roku 1952 vyučovala na Divadelní fakultě AMU (docentka 1990), v roce 1971 v alternativním Bílém divadle. Pro ICTM - Mezinárodní radu tradiční hudby vypracovala metodiku strukturální analýzy lidových tanců. Vedla řadu kurzů pohybové výchovy, Orffovy metody, kinetografie a rytmické výchovy doma i v zahraničí (Antverpy, Göteborg, Oslo, Budapešť atd.).
Je autorkou mnoha publikací, např. Tance osmi století (Praha, Supraphon 1963), Pohybové etudy (spolu s V. Urbánkovou a L. Vaškem, Praha SPN 1963), Hudební výchova pohybem (Praha, Supraphon 1969), Dobové tance 16.–19. století (Praha, SPN 1981), Jevištní pohyb (skripta DAMU 1988), Psychosomatická příprava herce (DAMU 1998). Publikovala v denním tisku i odborných časopisech, např. od roku 1963 v Tanečních listech. Na Světovém festivalu studentstva a mládeže (SFSM) v Praze získala v roce 1950 1. cenu a s K. Bednářem na SFSM ve Varšavě v roce 1955 2. cenu. Čestná členka vídeňské Společnosti Rosalie Chladek. Získala Cenu Thálie 2014 – Zvláštní cenu kolegia.
Dcera tanečnice a choreografky Jarmily Kröschlové.
Inscenátor
Večer Tarase Ševčenka premiéra SEZONA 1950/1951 - Choreografie
Spolupráce na inscenacích
Benátský kupec premiéra SEZONA 1954/1955 - Pohybová spolupráce
Vzdorokrál premiéra SEZONA 1954/1955 - Pohybová spolupráce
Jiříkovo vidění premiéra SEZONA 1955/1956 - Pohybová spolupráce
Višňový sad premiéra SEZONA 1984/1985 - Pohybová spolupráce
Misantrop premiéra SEZONA 1985/1986 - Pohybová spolupráce
Nebezpečné vztahy premiéra SEZONA 1988/1989 - Pohybová spolupráce