František Krommer-Kramář
Datum narození
27.11.1759
Datum úmrtí
08.01.1831
Další používaná jména
František Kramář
Životopis
Český hudební skladatel, působil hlavně v zahraničí. Narodil v Kamenici u Třebíče, zemřel ve Vídni. Hudbě se učil od svých 15 let u strýce Antonína Krommera v Tuřanech. Kolem roku 1785 odešel do Vídně a po roce jako koncertní mistr k hraběti Styrumovi do Uher, kolem roku 1790 se stal ředitelem kůru v Pětikostelí. Tehdy vydal své první komorní skladby. Vrátil se zpátky do Vídně jako koncertní mistr kapely hraběte Grassalkoviče. Ucházel se o místo houslisty ve dvorní kapele , získal čestnou funkci u dvora a po smrti L. Koželuha se stal dvorním skladatelem a kapelníkem dvorní komorní hudby. Ve své funkci navštívil několik zemí a získal čestná vyznamenání (např. čestné členství na pařížské konzervatoři).Skladatelsky vychází z Haydna, Mozarta a Beethovena. Po celou dobu svého působení v cizině udržoval styk s domovem, jak dokládá korespondence v třebíčském archivu.
Je autorem titulů
Harmonie (Koncert)
Textové a hudební úpravy