Miloslav Kuba
Textové a hudební úpravy
Jan za chrta dán premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Universální dědic premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Všeslovanský večer premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba