Zdeněk Bartoš
Textové a hudební úpravy
Stát jsem já premiéra SEZONA 2020/2021 - Překlad