Karel Ladislav Kukla
Datum narození
28.01.1863
Datum úmrtí
29.10.1930
Životopis
Narozen v Sedlčanech, zemřel v Praze. V roce 1883 maturoval na gymnáziu v Praze, poté absolvoval práva. Už během vysokoškolských studií pracoval jako úředník magistrátu města Prahy (1885–1889), pak krátce v advokátní kanceláři. Od roku 1889 se věnoval žurnalistice, nejprve v redakci Národní politiky jako reportér a soudničkář; 1898–1906 byl redaktorem Světa zvířat, 1906–1907 ředitelem nakladatelství B. Kočí a šéfredaktorem týdeníku Národní obzor. Od 1907 řídil časopis Hospodářský svět a humoristický časopis Dobrá kopa, 1909 založil časopis Zoologická zahrada.
Od 1919 pracoval v tiskovém oddělení ministerstva pro zásobování lidu, pak pokračoval na min. školství a národní osvěty, kde měl na starosti jeho Věstník. Byl prozaikem, dramatikem, překladatelem, novinářem; jeho dílo těží ze znalostí Prahy před asanací a světa pražské spodiny.
Je autorem titulů
Anatomové (Činohra)
Svatební noc (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Svatební noc premiéra SEZONA 1913/1914 - Autor libreta
Svatební noc premiéra SEZONA 1920/1921 - Autor libreta