Jan Kunc
Datum narození
27.03.1883
Datum úmrtí
11.09.1976
Životopis
Český skladatel, kritik a organizátor hud. života. Narodil se v Doubravicích (okr. Blansko), zemřel v Brně. Někdy používal pseudonym K. Jánoš. Prvního hudebního vzdělání nabyl u svých učitelů v rodišti (F. Formánek, J. Stantejský) a ve fundaci starobrněnského kláštěra (1894–1895), kde byl ředitelem M. Koblížek. 1898–1902 studoval učitelský ústav v Brně, v hudbě byl žákem L. Janáčka, který ho přijal na varhanickou školu. Po absolutoriu Janáčkovy varhanické školy (1903) se dále zdokonalil na pražské konzervatoři (1905–1906 u Steckra a Knittla) a soukromě u Vítězslava Nováka (1905–1906). Vrcholem jeho tvorby v lidovém duchu je balada pro alt a orchestr Stála Kačenka u Dunaja, sociálně pojatý sbor Ostrava a v oboru symf. jediná symfonická báseň Píseň mládí. V letech 1918–1919 se díky přízni K. Kovařovice stal korepetitorem a kapelníkem Národního divadla, ale posléze se trvale vrátil do Brna. V letech 1923–1945 ředitelem Státní konzervatoře Brno, v r. 1947 jmenován děkanem na JAMU. Autor světoznámé znělky Radia Vatikán Kristus kraluje, Kristus vítězí. V roce 1935 vytvořil oficiální aranžmá české hymny.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Attila premiéra SEZONA 1918/1919 - Hudba
Kašpárkova maminka premiéra SEZONA 1918/1919 - Hudba
Fotogalerie
Leoš Janáček, Karel Kovařovic a Jan Kunc v Brně v létě 1917