Ludvík Kundera
Datum narození
22.03.1920
Datum úmrtí
17.08.2010
Životopis
Narozen v Brně, zemřel v Boskovicích. V roce 1938 maturoval na gymnáziu v Litoměřicích a začal studovat na filozofické fakultě v Praze a v Brně. Po uzavření vysokých škol (1939) byl postupně učněm v drogerii, kresličem, úředníkem v továrně na nábytek a 1943 totálně nasazen jako dělník ve Špandavě u Berlína. Po osvobození dokončil vysokoškolská studia (1946), stal se pracovníkem brněnské pobočky Svazu čs. spisovatelů a redaktorem časopisu Blok (1946-1949), deníku Rovnost (1949-1952), měsíčníku Host do domu (1954-1955). Přispíval též do řady časopisů (Mladá kultura, Blok, Světová literatura, Divadlo aj.).

Od 1955 se věnoval pouze spisovatelské a překladatelské činnosti, s výjimkou období, kdy působil jako hlavní dramaturg činohry Státního divadla v Brně (1968-1970). V 70. letech mu byla z politických důvodů znemožněna publikační činnost - neměl zaměstnání, psal pod pseudonymy. Od 1976 žil trvale v Kunštátě.

Zpočátku surrealistický básník (Živly v nás, 1946; Klínopisný lampář, 1948) a prozaik (Napospas aneb přísloví pro kočku, 1947), později navázal na halasovský básnický odkaz (Tolik cejchů, 1966; Hruden, 1985). V divadelních (Totální kuropění, prem. 1961; Labyrint světa a ráj srdce, 1971) a rozhlasových hrách (Zvědavost, 1965) usiloval o antiiluzivní divadlo. Překladatel z němčiny (B. Brecht, H. Arp, H. Böll aj.), z francouzštiny (P. Eluard), bulharštiny, slovenštiny. Jako literární historik věnoval velkou pozornost F. Halasovi a německé literatuře (eseje Německé portréty, 1956), zejména B. Brechtovi.

Pohřben na místním hřbitově v Kunštátu (hrob č. 625).
Textové a hudební úpravy
Matka Kuráž a její děti (Divadlo S. K. Neumanna) premiéra SEZONA 1957/1958 - Překlad
Zadržitelný vzestup Artura Uie (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1959/1960 - Překlad
Kavkazský křídový kruh premiéra SEZONA 1961/1962 - Texty písní
Dobrý člověk ze Sečuanu (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) premiéra SEZONA 1965/1966 - Překlad
Matka Kuráž a její děti premiéra SEZONA 1970/1971 - Překlad
Zadržitelný vzestup Artura Uie premiéra SEZONA 1977/1978 - Překlad
Život Galileiho premiéra SEZONA 1984/1985 - Překlad
Dobrý člověk ze Sečuanu premiéra SEZONA 2003/2004 - Překlad