Jindřich Obšil
Role
Bockerer (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1987/1988 - Druhý příslušník SA, Druhý voják
Baal (Divadlo SNP, Martin) premiéra SEZONA 1991/1992 - Účinkují