Norman Dello Joio
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy