Alena Ladová
Datum narození
25.12.1925
Datum úmrtí
25.06.1992
Životopis
Narozena v Praze, zemřela tamtéž. Malířka a ilustrátorka, dcera známého českého malíře Josefa Lady. Od dětských let pozorovala otce při tvůrčí práci na kresbách a malbách a poměrně záhy se vedená svým talentem pustila do výtvarné tvorby. Kreslení a malování se plně věnovala a po dokončení gymnázia studovala nejprve kresbu na Státní grafické škole u profesora Karla Tondla. Jeden rok pracovně prožila v ateliérech Zlín-Kudlov, kde se seznamovala s tvorbou kreslených filmů. Svá výtvarná studia ukončila absolutoriem v roce 1948 u profesora Emila Filly na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze.
Ještě během vysokoškolských studií se zabývala scénografickými návrhy, např. v roce 1947 navrhla výpravu pro inscenaci Tylovy Lesní panny pro pražské Stavovské divadlo a úspěšná byla ve stejném roce i realizace její výpravy pro Tomanovu Zlodějskou komedii, která se hrála ve Smetanově divadle v Praze. K scénickým návrhům se ještě vrátila v roce 1969, kdy pro Státní divadlo Brno navrhla scénu pro Nedbalovu operu Z pohádky do pohádky.
Největší část její výtvarné tvorby představují ilustrace knih určených pro dětského čtenáře. Úctyhodnou řadu knih, které během své dlouhé životní dráhy ilustrovala, patří stále mezi oblíbené publikace. V návaznosti na otcův výtvarný odkaz se v jejich ilustracích objevují jemné a sdílné kresby zejména pro nejmenší děti. Na více jak sto dětských knih, které ilustrovala, a nespočet kreseb v dětských časopisech jako Mateřídouška, Ohníček, kalendářích také pohlednicích, navazuje její spolupráce s filmem i televizí. Napsala a ilustrovala knihu vzpomínek na svého otce Můj táta Josef Lada /1969/.
Její výtvarný a odborný vliv byl zřetelný i na animovaných filmech: tv. seriálu Kocour Mikeš /26 dílů/, Budulínek Mandelinka, O statečné princezně aj. Pro Československou televizi navrhla nejen dekorace, ale i kostýmy a rekvizity. Poslední scénická práce byla určená pro kladenské divadlo v roce 1986, které uvedlo divadelní pohádku napsanou Josefem Ladou – Bubáci a hastrmani. Stálá expozice z obrazů a ilustrací Aleny Ladové je součástí Památníku Josefa Lady v Hrusicích.
Pohřbena je v Praze na Olšanských hřbitovech (IX, 5, 71).
Inscenátor
Lesní panna premiéra SEZONA 1946/1947 - Scéna
Fotogalerie
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - scéna
Foto: Josef Heinrich
Lesní panna - 15.05.1947, scéna
Foto: Josef Heinrich
Kostýmní a scénické návrhy
Lesní panna - 15.05.1947 Alena Ladová - návrh kostýmu (Dora)
Lesní panna - 15.05.1947 Alena Ladová - návrh kostýmu (Lesana)
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová - kostýmní návrhy (František, Kačenka)
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová - návrh kostýmu (Betynka)
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová - návrh kostýmu (Dora, cikánka)
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová - návrh kostýmu (indiánka)
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová - návrh kostýmu (Paní Dawisonová)
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová - návrh kostýmu (stará cikánka)
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová - návrh kostýmu (Terezka)
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová - návrh kostýmu (Voršila)
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová - návrh rekvizity (vozík přistěhovalců)
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh opony
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény