Edouard Lalo
Datum narození
27.01.1823
Datum úmrtí
22.04.1892
Životopis
Francouzský skladatel. Narozen v Lille, zemřel v Paříži. V houslové hře byl odchovancem konzervatoře v Paříži, kde působil jako violista. Skladatelsky se prosadil zásluhou svého krajana, španělského houslisty P. Sarasateho, který s úspěchem provedl jeho Španělskou symfonii pro housle a orchestr (1873). Složil celkem čtyři houslové koncerty, violoncellový (1876) a klavírní koncert (1888), Symfonii g moll (1889), jimiž už nebyl tak úspěšný. Z jeho oper upoutala pozornost opera Král z Isu (1888), která byla v Praze provedena pod názvem Pověst z Isu (1902).
Je autorem titulů