František Langer
Datum narození
03.03.1888
Datum úmrtí
02.08.1965
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Po maturitě na gymnáziu v Praze (1907) studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (doktorát 1914). Za první světové války byl roku 1916 na haličské frontě zajat, později nastoupil do čs. legií v Rusku a stal se šéflékařem 1. pluku. Po návratu (1920) působil jako aktivní důstojník zdravotnictva. Zároveň se věnoval literární a dramatické tvorbě a v letech 1935–1938 byl dramaturgem Městského divadla na Vinohradech.
V červenci 1939 emigroval přes Polsko do Francie, kde pracoval jako šéf zdravotnictva čs. armády. V této činnosti pokračoval i v Anglii, kam odešel po porážce Francie a kde působil ve prospěch Československa i literárně i publicisticky. Vrátil se v červenci 1945 a od té doby se věnoval literatuře. Byl dramatikem a prozaikem, autorem knih pro mládež, esejistou, divadelním, literárním, výtvarným kritikem a publicistou, filmovým libretistou.
Pohřben je na Vyšehradském hřbitově (12, 44).
Je autorem titulů
Jiskra v popelu (Činohra)
Miliony (Činohra)
Periferie (Činohra)
Ráno (Činohra)
Svatý Václav (Činohra)