Gotthold Ephraim Lessing
Je autorem titulů
Moudrý Nathan (Činohra)
Židé (Činohra)