Jiří Lexa
Datum narození
23.12.1941
Životopis
Narozen v Českých Budějovicích. Vystudoval dějiny a teorii divadla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1960-1965). V sezóně 1964/1965 se stal dramaturgem v Karlových Varech, kde působil i po návratu z vojenské služby do konce sezóny 1967/1968. Odtud přešel v téže funkci do Státního divadla Ostrava (1968-1972). Jako dramaturg činohry ND nastoupil 1.8.1972 (o rok později se stal vedoucím dramaturgem) a 31.7.1977 z ND odešel. Po odchodu z ND se věnoval překladatelské práci (překládal z ruštiny dramata i prózu, např. A.N.Ostrovského, A.P.Čechova, L.N.Tolstého, M.Bajdžijeva, G.Gorina). Od 1.4.do 31.12.1979 byl zástupcem vedoucího divadelního odboru Dilie a od 1.1.1980 pracoval jako zástupce šéfredaktora hlavní redakce literárnědramatického vysílání Čs.rozhlasu.
Je autorem titulů
Mrtvé duše (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Bouře premiéra SEZONA 1972/1973 - Překlad
Zkrocení zlé ženy premiéra SEZONA 1972/1973 - Úprava
Lesní duch premiéra SEZONA 1973/1974 - Překlad
Optimistická tragédie premiéra SEZONA 1974/1975 - Úprava
Není nad vzdělanost premiéra SEZONA 1978/1979 - Překlad
Inscenátor
Optimistická tragédie (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1971/1972 - Dramaturgie
Bouře premiéra SEZONA 1972/1973 - Dramaturgie
Děti slunce premiéra SEZONA 1972/1973 - Dramaturgie
Zkrocení zlé ženy premiéra SEZONA 1972/1973 - Dramaturgie
Člověk odjinud premiéra SEZONA 1973/1974 - Dramaturgie
Kočičí hra premiéra SEZONA 1973/1974 - Dramaturgie
Lesní duch premiéra SEZONA 1973/1974 - Dramaturgie
Tabáková cesta premiéra SEZONA 1973/1974 - Dramaturgie
Cyrano z Bergeracu premiéra SEZONA 1974/1975 - Dramaturgie
Optimistická tragédie premiéra SEZONA 1974/1975 - Dramaturgie
Sníh se smál, až padal premiéra SEZONA 1974/1975 - Dramaturgie
Vojna a mír premiéra SEZONA 1974/1975 - Dramaturgie
Mrtvé duše premiéra SEZONA 1975/1976 - Dramaturgie
Po noci den premiéra SEZONA 1975/1976 - Dramaturgie
Páni Glembayové premiéra SEZONA 1976/1977 - Dramaturgie
Poslední prázdniny premiéra SEZONA 1976/1977 - Dramaturgie
První stránka premiéra SEZONA 1976/1977 - Dramaturgie
Fotogalerie
Jiří Lexa