Antonín Jaroslav Liehm
Datum narození
02.03.1924
Datum úmrtí
04.12.2020
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. V Praze vystudoval gymnázium (maturoval 1943) a r. 1949 Vysokou školu politických a sociálních věd. Zároveň v letech 1945–1949 spolupracoval s E. F. Burianem na časopisu Kulturní politika, nejprve jako odpovědný redaktor, pak člen redakčního kruhu. Od r. 1948 byl zástupcem vedoucího tiskového odboru na ministerstvu zahraničních věcí, odtud však byl r. 1949 propuštěn. Krátce působil v Pragopresu, r. 1950 nastoupil dvouletou vojenskou službu, kterou odsloužil v časopise Naše vojsko, a poté pracoval v zahraniční redakci ČTK. R. 1956 se vrátil na ministerstvo zahraničních věcí do své původní funkce, po opětovném propuštění r. 1961 vedl v časopise Literární noviny filmovou rubriku a zahraniční oddělení.

Od podzimu 1968 do léta 1969 byl zástupcem Čs. státního filmu v Paříži. Poté se rozhodl zůstat v exilu. Postupně přednášel na různých univerzitách ve Francii a USA. Byl iniciátorem a organizátorem řady kulturně politických akcí, založil mezinárodní časopis La lettre internationale, redigoval periodické almanachy Čtení na léto a 150 000 slov. Přispíval také do řady zahraničních periodik (Rakousko, USA, Francie, Německo aj.) a spolupracoval s rozhlasovými stanicemi Svobodná Evropa, BBC, Deutsche Welle, Radio France Internationale aj. Překládal hlavně z francouzštiny.
Textové a hudební úpravy
Vězňové z Altony premiéra SEZONA 1963/1964 - Překlad
Fotogalerie
Vězňové z Altony - 22.11.1963 J. Pivec, A. J. Liehm (překladatel hry), J.-P. Sartre (autor hry)
Foto: Jaromír Svoboda