Franz Liszt
Datum narození
22.10.1811
Datum úmrtí
31.07.1886
Životopis
Maďarský skladatel, klavírista a dirigent. Narodil se v Doborjánu, zemřel v Bayreuthu. Syn správce esterházyovských statků, otec ho sám od 6 let učil na klavír. V 9 letech veřejně koncertoval a měl pověst zázračného dítěte. V roce 1820 dostal od uherských magnátů stipendium, aby mohl studovat ve Vídni, roku 1821 se stal žákem K. Czerného a A. Salieriho. V kompozici byl žákem F. Paera (1823) a A. Rejchy (1826).

Za pobytu v Paříži (1823–1835) koncertoval v salonech, pro svá vystoupení psal virtuózní kompozice a transkripce děl jiných skladatelů. Velkým vzorem v interpretaci a skladbě mu byl N. Paganini. V Paříži navázal nelegitimní vztah s hraběnkou a spisovatelkou Marií d'Agoult, z něhož vzešla nemanželská dcera Cosima, pozdější choť R. Wagnera. Kvůli společenskému skandálu byl nucen Paříž opustit a nejbližší léta strávil na koncertních cestách. V Praze vystoupil poprvé v roce 1840, téhož roku i v Brně. V letech 1848–1859 byl dvorním kapelníkem ve Výmaru, jímž se stal na přímluvu své nové přítelkyně, ukrajinské šlechtičny Carolyne Sayn Wittgenstein. Výmarská léta patří k jeho neproduktivnějším – v té době napsal svá velká symfonická a klavírní díla. Mladí hudebníci ho uctívali jako jednoho z předních hudebníků nové, tzn. romantické epochy.

Když odešel z Výmaru do Říma, stal se horlivým stoupencem cecilianismu a v jeho duchu složil řadu hudebních děl. Po roce 1870 se vrátil k světské tvorbě. V Pešti byl jmenován čestným prezidentem Hudební akademie, jejíž vznik podnítil. Za celoživotní dílo se mu dostalo mnoho poct, jednou z nich bylo i jmenování čestným členem Umělecké Besedy v Praze v roce 1883. Poslední léta života strávil u své dcery v Bayreuthu, kde také zemřel.
Textové a hudební úpravy
Čest tanci (Choreografické miniatury, Leningrad) premiéra SEZONA 1986/1987 - Hudba
La dame aux camélias (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1990/1991 - Hudba
Koncert k výročí narození W. A. Mozarta premiéra SEZONA 2002/2003 - Hudba
Anda-Louise Bogza - recitál II. premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba