J. V. Lomnický - překladatel
Datum narození
10.05.1792
Datum úmrtí
27.08.1866
Další používaná jména
Jan Vávra
Životopis
Narozen v Lomnici nad Popelkou, zemřel v Praze. Překladatel divadelních her a výchovných povídek pro mládež. Po obecné škole se vyučil tkalcem, teprve jako devatenáctiletý se rozhodl dále studovat: absolvoval gymnázium v Jičíně a tzv. filozofii v Praze. Zde pak nastoupil do kanceláře krajského úřadu a po čase přestoupil do státní účtárny, kde zůstal až do odchodu do penze.

Roku 1835 byl jmenován prozatímním profesorem českého jazyka a literatury na pražské univerzitě a v této funkci působil do roku 1839. Později vyučoval český jazyk ve stavovském konviktu (od 1847), jako suplující profesor na pražské polytechnice (1848–1866) a na německé reálce v Praze, vedle toho si roku 1843 zřídil soukromý učitelský ústav.

Pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze.
Textové a hudební úpravy
Sirotek lovoodský premiéra SEZONA 1890/1891 - Překlad