Jean Baptiste Lully
Životopis
Francouzský skladatel italského původu. Narodil se 28.11.1632 ve Florencii, zemřel 22.3.1687 v Paříži. Do Francie přišel v roce 1946 a teprve v Paříži dosáhl pokroku ve hře na houslích. 1652 byl přijat do smyčcového orchestru Ludvíka XIV. Ten si Lullyho oblíbil a už po roce ho jmenoval dvorním skladatelem. Později do jeho pravomoci byla svěřena veškerá hudba u dvora včetně opery. V roce 1672 získal Lully privilegium k převzetí Královské hudební akademie, jíž bylo svěřeno provádění oper v Paříži. Zemřel jako boháč na následky zranění, které si způsobil taktovací holí. Jako skladatel se prosadil nejprve baletními skladbami, v nichž se zpočátku sám uplatňoval jako skvělý tanečník. Ve spolupráci s Moliérem vytvořil typ baletní komedie (Měšťák šlechticem aj.), spojující prvky činohry s baletem (comédie-ballet). Položil základ k francouzské národní opeře (tragédie lyrique) , v níž dominovala z hereckého přednesu francouzských tragédií odvozená přesná deklamace, kdežto árie byly ve srovnání s italskou operou malé rozsahem a bez ozdob. Obliba u dvora, spřízněnost s ceněnou francouzksou tragédií a neustále aktualizační úpravy pomohly Lullyho operám k dlouhému jevištnímu životu.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Cyrano de Bergerac premiéra SEZONA 1898/1899 - Hudba
Misantrop premiéra SEZONA 1985/1986 - Hudba
Baletománie premiéra SEZONA 2004/2005 - Hudba
Pán z Prasečkova premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudba