Karel Emanuel Macan
Datum narození
25.12.1858
Datum úmrtí
06.02.1925
Životopis
Český hudební skladatel, narodil se v Pardubicích, zemřel v Praze. Po otci italského původu. V rodině se udržoval čilý hudební život (stýkali se J. B. Foerstrem, H. Trnečkem, H. Kvapilovou aj.) Studoval v Praze na staroměstské Reálce, chemii a na technice. Jako mladý přišel postupně o obě oči. Vstoupil do pražské varhanické školy, skladbu studoval u Zdeňka Fibicha. Obdržel státní stipendium do Vídně (1888), kde absolvoval kurs pro učitele slepců (1890). V roce 1891 se stal učitelem v Klárově ústavu. Redigoval měsíčník pro slepce Zora, založil spolek Čes. slepecký tisk, propagoval mezi nimi esperanto a rozhlas. Skladatelsky se uplatnil zvláště v písňovém oboru, v němž zaujal svěží melodikou; jeho některé skladby se vyznačují vyspělou prací polyfonickou. Je pokračovatelem Zdeňka Fibicha..
Je autorem titulů
Dobrou noc (Koncert)
Máme se rádi (Koncert)
Modlitba (Koncert)
Praha (Ostatní)