Karel Hynek Mácha
Datum narození
16.11.1810
Datum úmrtí
06.11.1836
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Litoměřicích. V letech 1824-1830 studoval na novoměstském gymnáziu, 1830-1832 na filozofii a 1832-1836 na právnické fakultě. 1.10.1836 nastoupil službu jako advokátní praktikant v Litoměřicích. Po studentských německých básních (Versuche des Ignaz Mácha - Pokusy Hynka Máchy) psal česky a ztotožnil se s myšlenkami vlastenecky uvědomělé, demokraticky a revolučně naladěné inteligence, na jejíchž kulturních podnicích a činnosti se aktivně podílel (hrál např. v českých představeních ve Stavovském divadle a v ochotnickém souboru Kajetánského divadla). Za svého života otiskl jen několik prací (např. v časopisech Krok, Jindy a nyní, Květy) a knižně vydal lyrickoepickou báseň Máj. Většina díla zůstala v rukopise a vyšla až posmrtně. Mácha se brzy zbavil dobových konvencí ohlasové a hist.poezie a zaměřil se k zachycení neustále se vracející touhy po vyslovení osudových rozporů naplňujících život člověka a k hledání odpovědi na otázku o konečnosti lidské existence, kterou chápal jako součást přírodního dění. Postava poutníka a vyděděnce i řada emocionálních obrazných spojení prochází Máchovou lyrikou, historickou prózou (Křivoklad - část cyklu Kat) i dramatickými zlomky; v prozaických Obrazech ze života mého (Večer na Bezdězu, Marinka), v povídce Cikáni jsou vyjádřeny romantické prvky, vrcholící v Máji (1836). Na svou dobu nebývalým rozšířením vyjadřovacích možností poezie, bohatou obrazností a schopností barevného a zvukového vnímání reality položil Mácha základy moderního českého básnictví. Lidskou složitost Máchovy osobnosti a způsob jeho básnické tvorby zpřístupňují zápisníky a deníky (Literární zápisníky, Deníky, Dopisy). Je pohřben na Vyšehradském hřbitově (10, 126).
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy