Margaret Dugdale
Role
Italská serenáda (pro smyčcový kvartet) premiéra SEZONA 1996/1997 - Housle
Pergolesi (Michail Baryšnikov) premiéra SEZONA 1996/1997 - Housle
Smyčcový kvartet c moll premiéra SEZONA 1996/1997 - Housle