Wendy Sutter
Role
Italská serenáda (pro smyčcový kvartet) premiéra SEZONA 1996/1997 - Violoncello
Pergolesi (Michail Baryšnikov) premiéra SEZONA 1996/1997 - Violoncello
Smyčcový kvartet c moll premiéra SEZONA 1996/1997 - Violoncello