Pierre de Marivaux
Životopis
Francouzský dramatik, prozaik a moralista. Narodil se 4. 2. 1688 v Paříži, zemřel 12.2. 1763 tamtéž. Pocházel ze zámožné rodiny, studoval v Paříži práva a navštěvoval literární salony markýzy de Lambert a paní de Tencin. Po finančním krachu byl nucen se živit literární tvorbou. Napsal 32 her zejména pro Italskou komedii v Paříži, která nepodléhala klasicistním pravidlům a poskytla mu tak tvůrčí volnost. K jeho nejznámnějším hrám patří Proradné lásky (1723), Ostrov otroků (1725), Hra lásky a náhody (1730), Triumf lásky (1732), Škola matek (1732), Nejčastějším námětem jeho dramat je láska. Zabývá se milostnou psychologií, všímá si nejjemnějších odstínů lásky a jejího vývoje. Používá převleků a mění identitu svých hrdinů, aby dokázal, že láska je mocnější než sociální rozdíly. Pro opisně vybroušený jazyk připomínající preciozitu byl Marivaux kritizován Voltairem. V roce 1742 se stal Marivaux členem Francouzské akademie. Je známý i jako vydavatel moralistních časopisů.U nás uváděn už v 80. letech 18. století v divadle v Kotcích.

Zdroj: Slovník francouzsky píšících spisovatelů. P., Libri 2002.
Je autorem titulů