Jan Mehl
Datum narození
19.05.1912
Datum úmrtí
22.05.1990
Životopis
Český malíř, narodil se v České Třebové, zemřel v Praze. V rodišti absolvoval čtyři ročníky měšťanské školy a pokračoval na uměleckých školách. Nejprve na škole uměleckých řemesel v Brně, následovala pražská Akademie (profesoři V. Nechleba, W. Nowak) a studia zakončil rokem u Františka Kupky v Paříži. Byl výborným portrétistou, maloval obrazy s figurálními motivy a krajiny. Později se věnoval abstraktní malbě, grafice a restaurování nástěnných maleb. Spolupracoval s hudebním nakladatelstvím Panton (obálky, frontispice, vazby a ilustrace), s loutkovou scénou ÚDA v Praze a Národním divadlem (návrhy kostýmů pro Verdiho operu Don Carlos).

Od roku 1935 byl organizován ve Skupině výtvarných umělců v Brně, od roku 1939 působil ve SVU Aleš v Brně a Praze. Členství měl i v tvůrčí skupině B7 a TVORBA. S těmito organizacemi se zúčastňoval pravidelných členských a celostátních výstav (Zlínský salon, Jízdárna Pražského hradu, Topičův salon, Výtvarná úroda, Galerie U Řečických v Praze). Vystavoval také v zahraničí – v Sofii, Moskvě, Budapešti, Rio de Janeiru a Paříži. Jeho obrazy vlastní Národní galerie, řada oblastních galerií, ministerstvo kultury, Vojenský historický ústav a další instituce. Mnoho jeho děl je v držení soukromých sběratelů. Jako restaurátor nástěnných maleb se podílel na rekonstrukci Alšových freskosgrafit a sgrafit na budově Smetanova muzea v Praze.
Inscenátor
Don Carlos premiéra SEZONA 1959/1960 - Kostýmy