André Messager
Datum narození
30.12.1853
Datum úmrtí
24.02.1929
Životopis
Francouzský skladatel a dirigent. Narodil se v Montluconu, zemřel v Paříži. Studoval v Paříži u Faurého, Saint-Saënse a dalších. Zpočátku působil jako varhaník u Saint-Sulpice. Začal komponovat operety a balety. Jeho první opera Děvče z Beárn (1855) se těšila značné popularitě v Paříži i v Londýně. Po několika dalších operách složil své nejúspěšnější dílo Sbor dědků (1890), které nastudovala Opéra Comique a jež přineslo zcela nová měřítka. V 90. letech napsal řadu operet, ve své době velmi populárních. Jeho díla však záhy z repertoáru zmizela, trvalejší hodnotu měl jeho přínos na dirigentském poli.
S dirigováním začínal v 80. letech, v době vrcholícího vlivu Wagnera. Proslul jako vynikající wagnerovský dirigent. V letech 1898–1903 vykonával fuknkci hudebního ředitele Opéry Comique a nastudoval zde první premiéru Pelléa a Mélisandy (1902). Působil v mnoha operních divadlech. Po první světové válce, během níž hostoval v Severní a Jižní Americe, věnoval opět víc času komponování. Z tohoto období pocházejí opery Monsieur Beaucaire (1919) a Malá úřednice (1921). Zasloužil se o uvádění Wagnera ve Francii a dirigoval jeho francouzské premiéry. Soustředil se rovněž na ruskou hudbu a Mozarta, oživil zájem o Glücka a Rameaua. Velký význam měla i podpora, kterou projevoval tehdejším skladatelům.
Je autorem titulů
Bearňanka (Opereta)
Fortunio (Opera)