Giacomo Meyerbeer
Životopis
Německý sklakladatel a dirigent. Narodil se 5.9.1791 v Tasdorfu u Berlína, zemřel 2.5. 1864 v Paříži. Vlastním jménem Jakob Liebmann Beer. Pocházel z kultivované židovské rodiny. V kompozici byl žákem K. Zeltera a abbé Voglera. Po neúspěchu prvních oper odešel roku 1816 do Itálie, aby se důkladněji seznámil s rossiniovskou operou a s pěveckou technikou. V roce 1824 měl velký úspěch jeho Křižák v Egyptě, který prošel celou Evropu. V Německu mu bylo vytýkáno, že se poitalštil, odešel tedy do Paříže a komponoval pro tamější Operu. Jeho libretistou se stal E Scribe. Jeho opery Robert ďábel, Hugenoti, Prorok a Afričanka mu získaly světovou slávu. V roce 1862 byl povolán do čela berlínské opery, kde mj. uvedl Wagnerova Bludného Holanďana. Meyerbeer rozvinul typ tzv. velké opery, rostoucí z tradice italské barokní opery směrem ke zdůraznění dramatického, jevištního a hudebního účinku. Charakteristickým znakem jeho stylu je nadměrné hromadění příkrých kontrastů a situačních zvratů; romantický půvab žánrových epizod, nápaditá instrumentace, smysl pro gradaci. Odloučením od scénického dojmu ale ztrácí většina této hudby svou působivost.
Fotogalerie
Meyerbeer, Giacomo (SOP)