František Václav Míča
Životopis
Český skladatel z Moravy (1694-1744). Syn třebíčského varhaníka. Byl přijat do služeb jaroměřického hraběte a jako jeho komorník se dostal do Vídně, kde mohl rozšířit základy svého hudebního vzdělání, které získal od svého otce. Po návratu do Jaroměřic (1723) se stal ústřední postavou zdejšího hudebního života, záhy se uplatnil i skladatelsky. Míčovo hudební dílo se nezachovalo v úplnosti. Známe jeho sepolkra (Zpíváná rozjímáni 1727), jeho první dochovaná skladba. v hudební produkci jsou zastoupeny gratulační kantáty (Krása a obdiv 1729) ad. V roce 1730 zazněla v zámeckém divadle jeho alegorická opera O původu Jaroměřic, jež byla provedena italsky, německy i česky. Je Míčovým nejvýznamnějším dílem.
Je autorem titulů