Ferdinand Břetislav Mikovec
Datum narození
23.12.1826
Datum úmrtí
22.09.1862
Životopis
Narozen v Sloupu (u České Lípy), zemřel v Praze. Původním jménem Ferdinand M., jméno Břetislav přijal jako výraz vlastenectví. Byl vychováván německy, navštěvoval německé augustiniánské gymnázium v České Lípě, kde se probudil jeho zájem o historii. S českým prostředím srostl teprve při studiích na tzv. filozofii v Praze (od 1842). Od roku 1844 se věnoval divadelní kritice: v časopise Ost und West referoval o německém (1844–1845) a českém (1846) divadle a v listu Bohemia o českých představeních, o divadle psal krátce i do listu Union. Roku 1847 se stal předsedou spolku pražských umělců Concordia.

V roce 1848 se účastnil politických událostí jako praporečník ozbrojeného spolku Svornost; před zatčením uprchl z Prahy a bojoval na straně Srbů proti Maďarům. Roku 1849 se vrátil do Prahy, kde také, až na krátký studijní pobyt v Lipsku (vydal zde německy Husovy listy z Kostnice), trvale žil. V roce 1860 dal podnět k založení literárně-uměleckého německo-českého spolku Arkadia, jehož se stal předsedou. Byl dramatikem, kulturním historikem a archeologem. Významně přispěl k zodbornění české divadelní kritiky, všestranně také podporoval snahy o samostatnou českou scénu. Byl zakladatelem a redaktorem literárního časopisu Lumír.
Je autorem titulů