Ludwig Minkus
Datum narození
23.03.1826
Datum úmrtí
07.12.1917
Životopis
Houslový virtuóz, dirigent a skladatel. Narodil se ve Vídni, zemřel tamtéž. Pocházel z vídeňské rodiny, ale předkové rodu Minkusů žili v židovské obci moravského města Velké Meziříčí. Už jako mladík měl ve Vídni vlastní kapelu a začal komponovat (mj. některé pasáže pro balet Paquita pařížského skladatele Édouarda Delvedeze). Své první skladby uveřejnil roku 1846 a o šest let později byl angažován ve vídeňské Dvorské opeře.

Valnou část svého života působil v Rusku, kam odjel roku 1853, zprvu jako houslista na dvoře knížete Nikolaje Jusupova a později v orchestru moskevského Velkého divadla, kde se stal od roku 1862 dirigentem. V letech 1856–1861 zde Minkus působil také jako koncertní mistr. Dosáhl hodnosti inspektora carských divadel, přesídlil do Petrohradu a v 70. a 80. letech zde byl hlavním skladatelem.

Do této doby se datuje jeho úzká spolupráce s Mariem Petipou, která započala baletem Don Quijote. Celkem vytvořili asi 20 baletů, ze kterých však kromě Dona Quijota žije dnes na jevišti už jen La Bayadere. Na sklonku svého života se Minkus vrátil do Vídně. Jeho dílo je typickým příkladem hudebního doprovodu běžných klasických baletů 19. století. Je v dobrém smyslu užitkové, rytmicky i melodicky vděčné a přehledné, využívá kolorit dějiště (u La Bayadere exotiku dávné Indie, v Donu Quijotovi španělské prostředí) a podřizuje se požadavkům původní choreografie.
Textové a hudební úpravy
Baletní škola Jána Nemce premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Bolero (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Daria Klimentová – Balet Gala premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Baletní škola Jána Nemce premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudba
Miniatury 2015 premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba