Braňo Hochel
Textové a hudební úpravy
Tance na sklonku léta (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1996/1997 - Překlad