Edward Poor Montgomery
Je autorem titulů
Dvojspřeží (Činohra)