Alexandr Proklov
Role
Bohéma (Slezské divadlo Opava) premiéra SEZONA 1996/1997 - Colline
Hry o Marii (HAMU Praha a Městské divadlo Ústí nad Labem) premiéra SEZONA 2001/2002 - Sólový vokální soubor
Eugen Oněgin (Městské divadlo Ústí nad Labem) premiéra SEZONA 2002/2003 - Kníže Gremin
Xerxes (Městské divadlo Ústí nad Labem) premiéra SEZONA 2002/2003 - Ariodates, generál perského vojska