Vladimír Müller - redaktor, dramaturg
Datum narození
08.08.1904
Datum úmrtí
02.10.1977
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Studoval reálné gymnázium v Praze (1915-1924) a dějiny moderních literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1925-1929, doktorát 1929). Od 1919 vystupoval v ochotnických divadelních skupinách (mj.hrál 1927 i v několika představeních Vest pocket revue). 1930-1935 působil jako redaktor Národních listů, kam psal divadelní a filmové referáty. Zároveň spolupracoval na divadelních heslech Ottova slovníku naučného nové doby a Masarykova naučného slovníku. Od 1936 pracoval v pražském rozhlasu, postupně jako lektor, dramaturg, režisér a vedoucí slovesného oboru; pro rozhlas upravil a zčásti přeložil hry Shakespearovy, Molierovy, Schillerovy, Ibsenovy aj., zdramatizoval řadu románů (Dumas, Herrmann, Winter aj.) a napsal též několik her (Zrádce Arnošt Ottowalský aj.). Od 1943 do konce okupace působil jako filmový a divadelní dramaturg v Praze. 1946 se stal referentem pro divadlo, rozhlas a literaturu ve Státním úřadu plánovacím, 1947 dramaturgem státního filmu ve výrobní skupině M.Frič - Z.M.Reiman, na podzim 1949 vedoucím dokumentačního oddělení Českosl.divadelního a literárního jednatelství (Dilia). Od 1958, kdy oddělení přešlo do nově vzniklého Divadelního ústavu, žil ve svobodném povolání. Müller se celý život prakticky i teoreticky zabýval divadlem. Významnější místo v této činnosti zaujímá jím doplněné vydání Vondráčkových dvousvazkových Dějin českého divadla (1956,1957) a beletrizující studie o stěžejních obdobích dějin ND (Vyprávění o Národním divadle,1963). Byl též autorem historických románů, povídek i divadelních her a literárních pásem.
Textové a hudební úpravy
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka premiéra SEZONA 1961/1962 - Úprava
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka premiéra SEZONA 1986/1987 - Úprava