Alfred de Musset
Datum narození
11.12.1810
Datum úmrtí
02.05.1857
Životopis
Francouzský dramatik a prozaik, básník bolesti a vášní i lehké fantazie. Narodil se v Paříži, zemřel tamtéž.Pocházel z urozeného starého rodu, kde kultura a zvláště literatura hrála rozhodující roli. V Paříži prožil šťastné dětství. Alfred de Musset byl velmi ctižádostivý . O jeho ctižádosti svědčí i to, že kromě literatury se chtěl věnovat také lékařství, které dokonce začal studovat, a výtvarnictví. Zvítězila však literatura. Dříve, než vstoupil do literatury, zkoušel štěstí jako malíř a žil bohémským životem. Byl patrně nejrozporuplnější tvůrčí osobností své generace. Psaním veršů se zabýval už v mládí. Debutoval v devatenácti letech básněmi nezvyklé formální dokonalosti. Neurovnaný osobní život se Musset pokusil vyřešit vztahem ke spisovatelce George Sandové. Komplikovaný milostný poměr ale skončil bolestivým rozchodem.Motivy bouřlivého vztahu vtělil do svého jediného románu - Zpověď dítěte svého věku, který zůstane jeho patrně nejznámějším dílem.Alfred de Musset byl zřejmě nejvýznamnějším dramatikem francouzského romantismu. Sám se ovšem k romantikům nepočítal. Prohlašoval, že v jeho knihovně klidně sousedí Shakespeare s Racinem. I když se pohyboval v blízkosti Victora Huga, nikdy do řad romantiků nevstoupil. V roce 1832 se s Hugovým kruhem zcela rozešel, a to i v pojetí dramatu. Začal psát proverby, což byl žánr oblíbený v šlechtických salónech 17. století. Proverb ilustroval platnost nějakého pořekadla nebo přísloví a na konci představení měli diváci znění těchto předloh uhádnout. Musset ve svých poverbech navázal na tradici francouzských konverzačních veseloher 18. století. Smrtí Alfreda de Musset odešel básník, na kterého vzpomínal Emile Zola i literární kritik Sainte-Beuve. De Musset zemřel v sedmačtyřiceti letech a svým rozlehlým lterárním dílem ovlivnil další generace, které již posuzovaly jeho práci jako celek. Alfred de Musset psal hry, které mají až shakespearovský básnický dech a suverénní rozmach. Všechny jsou hrami fantazie, lásky a mládí. Celé Mussetovo dílo je ve své podstatě inspirované láskou, která se nejčastěji odráží v jeho lyrice. Přes vliv Hugova literárního kroužku romantiků první Mussetovy básnické sbírky spíše romantismus parodují.Do svých dramat se často projektoval, nasazoval si tváře svých postav a vyjevoval tvorbou své životní postoje a problémy. Dodnes jsou aktuální zejména lyrické komedie.

Z díla:
Benátská noc - 1830, první autorovo drama, které zcela propadlo.
O čem snívají dívky - veselohra, na které je patrný vliv Shakespearova Snu noci svatojánské.
Marianiny rozmary
Španělská stěna
Lorenzaccio - historická hra, která má všechny vlastnosti romantického dramatu
Proverby:
S láskou nejsou žádné žerty - proverb s dramatickým textem. Bohatě ilustrovaná hra, které nechybí situační komika, rebaleisovský drsný a výsměšný humor, vtipný a duchaplný dialog.
Próza:
Zpověď dítěte svého věku - 1836, autobiografický romantický román z Francie 19. století. Autor vyjadřuje svou osobní deziluzi i rozčarování celé generace žijící v prvních desetiletích 19. století. Musset byl při tvorbě inspirován osobním nenaplněným citem k Georgie Sandové.
Dvě milenky
Petr a Kamila
Příběh bílého kosa
Poezie:
Noci - básnická sbírka, verše jsou vystavěné jako dialog básníka se svou múzou.
Je autorem titulů