Alfred de Musset
Datum narození
11.12.1810
Datum úmrtí
02.05.1857
Životopis
Francouzský dramatik a prozaik. Narodil se v Paříži, zemřel tamtéž. Pocházel z urozeného starého rodu, kde kultura a zvláště literatura hrála rozhodující roli. Byl velmi ctižádostivý, o čemž svědčí i to, že kromě literatury se chtěl věnovat také lékařství a výtvarnictví. Dříve, než vstoupil do literatury, zkoušel se uplatnit jako malíř, žil bohémským životem. Psaním veršů se zabýval od mládí. Debutoval v 19 letech básněmi nezvyklé formální dokonalosti. Neurovnaný osobní život se pokusil vyřešit vztahem ke spisovatelce George Sandové. Komplikovaný milostný poměr ale skončil bolestivým rozchodem. Motivy bouřlivého vztahu vtělil do svého jediného románu – Zpověď dítěte svého věku, který zůstane jeho patrně nejznámějším dílem.

Věnoval se psaní proverbů, což byl žánr oblíbený v šlechtických salónech 17. století. Proverb ilustroval platnost některého pořekadla nebo přísloví a na konci představení měli diváci znění těchto předloh uhádnout. Ve svých poverbech navázal na tradici francouzských konverzačních veseloher 18. století. Psal divadelní hry, které mají až shakespearovský básnický dech a suverénní rozmach. Všechny jsou hrami fantazie, lásky a mládí. Celé Mussetovo dílo je ve své podstatě inspirované láskou, která se nejčastěji odráží v jeho lyrice. Přes vliv Hugova literárního kroužku romantiků první Mussetovy básnické sbírky spíše romantismus parodují. Do svých dramat se často projektoval, nasazoval si tváře svých postav a vyjevoval tvorbou své životní postoje a problémy.

Z dramatického díla: Benátská noc (1830, první autorovo drama, které zcela propadlo), O čem snívají dívky (veselohra, na které je patrný vliv Shakespearova Snu noci svatojánské), Marianiny rozmary, Španělská stěna, Lorenzaccio (historická hra, která má všechny vlastnosti romantického dramatu).

Pracovní text hry Bettina, v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 654-655, r 659, r 974, r 977, r 3359
Pracovní text hry Bettina, v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 975
Pracovní text hry Bettina, v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 976
Je autorem titulů