Edith Piaf
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy