Varhan Orchestrovič Bauer
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Inscenátor