Emil Němeček
Datum narození
30.05.1902
Datum úmrtí
23.02.1988
Životopis
Český hudební skladatel, narozen v Příbrami, zemřel v Benešově u Prahy. Ve svém rodišti studoval gymnázium, v Praze na UK dějepis a zeměpis. Pokračoval ve hře na klavír u J. Heřmana a navštěvoval mistrovskou školu konzervatoře u J. B. Foerstra. Působil jako učitel na měšťanské škole v Dobříši, v Čakovicích a teprve od r. 1935 jako profesor v Praze, v Příbrami,v Mělníce a v Nymburku. Projevil mimořádné skladatelské nadání už v raném mládí. V 11 letech napsal svou první operu a dříve než maturoval, uvedlo ND už jeho třetí operu. Skládal písně, klavírní a houslové skladby. Z jeho oper: Trojí políbení (1915), Lucerna (1916-1917), Královnin omyl (1917-1918), Milenci (1925), Rajská zahrada (1931), Bratři (1933-1934, nedokončena).
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Rajská zahrada premiéra SEZONA 1932/1933 - Autor libreta