Zdeněk Němeček
Datum narození
19.02.1894
Datum úmrtí
05.07.1957
Životopis
Narozen v Josefově, zemřel v Mnichově (Německo). Po absolvování gymnázia v Jaroměři a studiu na německé obchodní akademii ve Vídni se stal 1914 zástupcem firmy Laurin a Klement v Moskvě. Za 1. světové války důstojník čs. legií. 1921–1939 pracoval v diplomatických službách (1938 chargé d'affaires ve Španělsku). 1940–1944 úředník v Národní knihovně v Praze. 1945 se vrátil na ministerstvo zahraničí v Praze. 1945–1948 čs. velvyslanec v Kodani, kde zůstal v emigraci (záhy přesídlil do Kanady a později do USA). Němečkova beletristická, dramatická a reportážní tvorba je určena životními osudy autora, jenž více než polovinu života pobýval v zahraničí a poznal nejrůznější prostředí několika kontinentů. Překládal též z němčiny, angličtiny a ruštiny.
Je autorem titulů
Most (Činohra)
Penězokaz (Činohra)