Josef Nešvera
Datum narození
24.10.1842
Datum úmrtí
12.04.1912
Životopis
Český skladatel, dirigent a pedagog. Narodil se v Praskolesích u Hořovic, zemřel v Olomouci. Syn učitele a varhaníka, jenž mu dal hudební základy. Studoval v Praze střední školu pedagogického studia (1855-1861) a zároveň se soukromě vzdělával v hudbě u ředitele pražské varhanické školy J. Krejčího (klavír, varhany) a teorii a skladbu u J. Foerstra a F. Blažka. Od r. 1866 učitelem v Hořovicích, od r. 1868 ředitel kůru v Berouně. Od r. 1884 žil trvale v Olomouci, kde se stal po odchodu P. Křížkovského ředitelem dómského kůru. Až do smrti zústal úzce spjat s moravským hudebním životem, proslul jako výborný pedagog. V dómské funkci vychoval mnoho zdatných pěvců a dobrých hudebníků. Hlavní jeho význam je však na poli hudební skladby, především chrámové. Jako skladatel světské hudby vyrůstá z romantických základů a vyvíjí se v ovzduší smetanovsko-dvořákovského slohu. Jeho dílo obsahuje písňovou tvorbu, kantáty, díla hudebně-dramatická ,skladby klavírní, houslové a orchestrální.
Je autorem titulů
Ekloga č. 10 (Koncert)
Ouvertura (Koncert)
Perdita (Opera)
Radhošť (Opera)