Stanislav Neumann - básník
Datum narození
17.10.1927
Datum úmrtí
18.09.1970
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Studoval v Praze na Francouzské obecné škole a na Akademickém gymnáziu. Maturoval až 1946, neboť v březnu 1945 byl pro účast na odboji v ilegální skupině Předvoj zatčen a vězněn. Bezprostředně po válce se horečně věnoval politické činnosti v KSČ a v mládežnickém hnutí. 1946 začal studovat na Sorbonně v Paříži, ale po dvou semestrech byl odvolán do Prahy a 1947-1948 pracoval v aparátu ÚV SČM (Svaz české mládeže). Ve studiích pokračoval dálkově na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, po šesti semestrech však školu opustil (1951). 1949-1951 působil jako šéfredaktor Státního nakladatelství dětské knihy. Poté absolvoval vojenskou službu (1951-1952) v redakci Čs.vojáka, kde setrval až do 1955 jako voják z povolání. 1955-1958 pracoval opět v aparátu Čs.svazu mládeže. 1958-1963 byl v nakladatelství Mladá fronta vedoucím redaktorem časopisu Práce mladých. 1963 přešel do diplomatických služeb. 1970 podstoupil psychiatrické léčení a vzápětí spáchal sebevraždu.
Vnuk básníka S.K.Neumanna, syn herce Stanislava Neumanna.
Pohřben je v Praze na Vinohradském hřbitově (PA S, 29a).
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Francouzští komedianti premiéra SEZONA 1947/1948 - Překlad